17. 9. 2019  21:42 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Navigácia robota podľa značiek
Názov témy anglicky: Robot Using General Marks for Navigation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť v budovách, či už to ide o kancelárske alebo výrobné priestory. Požiarne, elektrotechnické normy ukladajú povinnosť rozmiestňovať príkazové, oznamovacie značky v koridoroch, na požiarnych hydrantoch, pri únikových východoch. Cieľom tejto práce bude detekcia rôznych značiek, ktoré môžu byť využité pri navigácii robota v budove. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný stav značenia, informačných tabúľ, iných význámych objektov vhodných na detekciu. 2. Špecifikujte požiadavky pre HW a SW riešenie. 3. Navrhnite systém schopný detegovať značenia a navigovať robota v budove. 4. Implementujte riešenie na vybraného robota. 5. Overte riešenie v priestoroch FEI STU.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.