Oct 20, 2019   8:19 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Navigácia robota podľa značiek
Title of topic in English: Robot Using General Marks for Navigation
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť v budovách, či už to ide o kancelárske alebo výrobné priestory. Požiarne, elektrotechnické normy ukladajú povinnosť rozmiestňovať príkazové, oznamovacie značky v koridoroch, na požiarnych hydrantoch, pri únikových východoch. Cieľom tejto práce bude detekcia rôznych značiek, ktoré môžu byť využité pri navigácii robota v budove. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný stav značenia, informačných tabúľ, iných význámych objektov vhodných na detekciu. 2. Špecifikujte požiadavky pre HW a SW riešenie. 3. Navrhnite systém schopný detegovať značenia a navigovať robota v budove. 4. Implementujte riešenie na vybraného robota. 5. Overte riešenie v priestoroch FEI STU.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.