26. 10. 2020  3:47 Demeter
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií
Název tématu anglicky:
Design of a System for Charging and Testing Batteries
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
V súčasnosti vo výrobných linkách sa kladie veľký dôraz na spoľahlivosť systémov. Niektoré musia bezpečne pracovať aj pri výpadkoch elektrického prúdu. Cieľom tejto práce bude navrhnúť systém, ktorý bude vedieť napájať riadiaci modul pre trojfázový asynchrónny motor vo výrobnej linke. Ďalej bude vedieť nabíjať, testovať a vyhodnocovať stav batérie. Tiež je potrebné vytvoriť aplikáciu na počítači, prostredníctvom ktorej bude možno navrhnutý systém konfigurovať. Práca sa bude realizovať v spolupráci s rakúskou firmou Liberda Antriebstechnik G.m.b.H. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný stav riešení nabíjacich a testovacih modulov v priemysle. 2. Špecifikujte požiadavky kladené pre bezpečné prevádzkovanie nabíjacich modulov. 3. Navrhnite modul, ktorý bude vedieť nabíjať, testovať a vyhodnocovať batérie a tiež aj jeho ovládaciu aplikáciu na strane počítača. 4. Implementujte riešenie na hardvérovej aj softvérovej úrovni. 5. Overte riešenie na vybranýh typoch batérií. Konzultant: Ing. Zoltán JankoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.