Oct 21, 2019   7:58 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií
Title of topic in English: Design of a System for Charging and Testing Batteries
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: V súčasnosti vo výrobných linkách sa kladie veľký dôraz na spoľahlivosť systémov. Niektoré musia bezpečne pracovať aj pri výpadkoch elektrického prúdu. Cieľom tejto práce bude navrhnúť systém, ktorý bude vedieť napájať riadiaci modul pre trojfázový asynchrónny motor vo výrobnej linke. Ďalej bude vedieť nabíjať, testovať a vyhodnocovať stav batérie. Tiež je potrebné vytvoriť aplikáciu na počítači, prostredníctvom ktorej bude možno navrhnutý systém konfigurovať. Práca sa bude realizovať v spolupráci s rakúskou firmou Liberda Antriebstechnik G.m.b.H. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný stav riešení nabíjacich a testovacih modulov v priemysle. 2. Špecifikujte požiadavky kladené pre bezpečné prevádzkovanie nabíjacich modulov. 3. Navrhnite modul, ktorý bude vedieť nabíjať, testovať a vyhodnocovať batérie a tiež aj jeho ovládaciu aplikáciu na strane počítača. 4. Implementujte riešenie na hardvérovej aj softvérovej úrovni. 5. Overte riešenie na vybranýh typoch batérií. Konzultant: Ing. Zoltán JankoLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.