28. 10. 2020  4:13 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií
Názov témy anglicky:
Design of a System for Charging and Testing Batteries
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti vo výrobných linkách sa kladie veľký dôraz na spoľahlivosť systémov. Niektoré musia bezpečne pracovať aj pri výpadkoch elektrického prúdu. Cieľom tejto práce bude navrhnúť systém, ktorý bude vedieť napájať riadiaci modul pre trojfázový asynchrónny motor vo výrobnej linke. Ďalej bude vedieť nabíjať, testovať a vyhodnocovať stav batérie. Tiež je potrebné vytvoriť aplikáciu na počítači, prostredníctvom ktorej bude možno navrhnutý systém konfigurovať. Práca sa bude realizovať v spolupráci s rakúskou firmou Liberda Antriebstechnik G.m.b.H. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný stav riešení nabíjacich a testovacih modulov v priemysle. 2. Špecifikujte požiadavky kladené pre bezpečné prevádzkovanie nabíjacich modulov. 3. Navrhnite modul, ktorý bude vedieť nabíjať, testovať a vyhodnocovať batérie a tiež aj jeho ovládaciu aplikáciu na strane počítača. 4. Implementujte riešenie na hardvérovej aj softvérovej úrovni. 5. Overte riešenie na vybranýh typoch batérií. Konzultant: Ing. Zoltán JankoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.