19. 10. 2019  15:24 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Robot Stopár
Název tématu anglicky: Linefollower Robot
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: Zostrojiť autonómneho robota schopného prejsť prekážkovú dráhu je veľkou výzvou pre mladých začínajúcich robotikov. Kategória Stopár v súťaži Istrobot, ktorá sa každoročne koná na pôde FEI STU, má svoje pravidlá, ktoré musí súťažiaci splniť. V časovom limite prejsť do cieľa, sledovať čiernu čiaru na bielom podklade a vyhýbať sa prekážkam. Cieľom tejto práce bude zostaviť a naprogramovať autonómneho robota, ktorý by sa mohol zúčastniť takejto súťaže. Úlohy: 1. Analýzujte pravidlá súťaže Istrobot v kategórií Stopár. 2. Analýzujte senzorické, pohybové vybavenie potrebné pre úspešné splnenie pravidiel. 3. Špecifikujte požiadavky na jednotlivé subsystémy a návrh ich riešenia. 4. Implementujte algoritmy na vybranom mikrokontroléri. 5. Overte robota na dráhe s prekážkami. 6. Spíšte dokumentáciu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.