21. 9. 2019  23:26 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Robot Stopár
Názov témy anglicky: Linefollower Robot
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: Zostrojiť autonómneho robota schopného prejsť prekážkovú dráhu je veľkou výzvou pre mladých začínajúcich robotikov. Kategória Stopár v súťaži Istrobot, ktorá sa každoročne koná na pôde FEI STU, má svoje pravidlá, ktoré musí súťažiaci splniť. V časovom limite prejsť do cieľa, sledovať čiernu čiaru na bielom podklade a vyhýbať sa prekážkam. Cieľom tejto práce bude zostaviť a naprogramovať autonómneho robota, ktorý by sa mohol zúčastniť takejto súťaže. Úlohy: 1. Analýzujte pravidlá súťaže Istrobot v kategórií Stopár. 2. Analýzujte senzorické, pohybové vybavenie potrebné pre úspešné splnenie pravidiel. 3. Špecifikujte požiadavky na jednotlivé subsystémy a návrh ich riešenia. 4. Implementujte algoritmy na vybranom mikrokontroléri. 5. Overte robota na dráhe s prekážkami. 6. Spíšte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.