Jun 15, 2019   11:01 p.m. Vít
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Robot Stopár
Title of topic in English: Linefollower Robot
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: Zostrojiť autonómneho robota schopného prejsť prekážkovú dráhu je veľkou výzvou pre mladých začínajúcich robotikov. Kategória Stopár v súťaži Istrobot, ktorá sa každoročne koná na pôde FEI STU, má svoje pravidlá, ktoré musí súťažiaci splniť. V časovom limite prejsť do cieľa, sledovať čiernu čiaru na bielom podklade a vyhýbať sa prekážkam. Cieľom tejto práce bude zostaviť a naprogramovať autonómneho robota, ktorý by sa mohol zúčastniť takejto súťaže. Úlohy: 1. Analýzujte pravidlá súťaže Istrobot v kategórií Stopár. 2. Analýzujte senzorické, pohybové vybavenie potrebné pre úspešné splnenie pravidiel. 3. Špecifikujte požiadavky na jednotlivé subsystémy a návrh ich riešenia. 4. Implementujte algoritmy na vybranom mikrokontroléri. 5. Overte robota na dráhe s prekážkami. 6. Spíšte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.