Jun 24, 2019   1:46 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav
Title of topic in English: Scilab for Control of Laboratory Plants
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: Scilab je simulačný voľne šíriteľný softvér známy hlavne vo vedeckej komunite. Užívateľ v ňom môže písať vlastné skripty, či graficky programovať prostredníctvom blokových schém a následne simulovať rozmanité procesy. Tento softvér je využívaný mnohými univerzitami po celom svete a neustále vznikajú nové programové knižnice, ktoré uľahčujú prácu s nim. Cieľom tejto práce bude naštudovať softvér Scilab pre potreby riadenia reálnej sústavy. Úlohy: 1. Analyzujte simulačné prostredie Scilab/Xcos pre potreby riadenia reálnej sústavy. 2. Špecifikujte hardvér a knižnice potrebné pre komunikáciu. 3. Návrhnite komunikačný modul a spätnoväzobné riadenie pre vybranú sústavu. 4. Implementujte riešenie na laboratórnom počítači. 5. Overte riadenie na reálnej sústave. 6. Spíšte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.