20. 9. 2019  13:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kolaboratívny mobilný robot
Názov témy anglicky: Collaborative Mobile Robot
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: V priemysle, logistike, stavebníctve, verejnom sektore sa začínajú udomácňovať mobilné roboty. Ohľadom bezpečnosti vznikajú stalé nové požiadavky.Témou tejto práce je výskum metód ovládania kolaboratívneho mobilného robota, ktorý dokáže bezpečným spôsobom kooperovať s obsluhujúcim personálom a urobiť jeho ovládanie intuitívnejším a presnejším. Tieto metódy sú založené na kombinácii uzavretých riadiacich štruktúr servopohonov mobilného robota a zadávania riadiacich signálov pomocou silovomomentových ovládačov umiestnených na tele robota resp. separátne umiestnených haptických ovládačov. Bezpečnosť práce mobilného robota možno ďalej zvýšiť monitorovaním hodnôt jeho vnútorných veličín a tiež riadiacich veličín prichádzajúcich z ovládača, s cieľom bezpečne riešiť prípadné kolízne situácie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné silovomomentové snímače, haptické ovládače a tiež aj vybraného robota. 2. Špecifikujte požiadavky na bezpečnosť pri navádzaní robota operátorom. 3. Návrhnite riadiace spätnoväzobné algoritmy. 4. Implementujte vybrané metódy riadenia na reálnom robote. 5. Overte navrhnuté riešenia na vybraných kolíznych situáciach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.