Jun 26, 2019   10:22 a.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kolaboratívny mobilný robot
Title of topic in English: Collaborative Mobile Robot
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: V priemysle, logistike, stavebníctve, verejnom sektore sa začínajú udomácňovať mobilné roboty. Ohľadom bezpečnosti vznikajú stalé nové požiadavky.Témou tejto práce je výskum metód ovládania kolaboratívneho mobilného robota, ktorý dokáže bezpečným spôsobom kooperovať s obsluhujúcim personálom a urobiť jeho ovládanie intuitívnejším a presnejším. Tieto metódy sú založené na kombinácii uzavretých riadiacich štruktúr servopohonov mobilného robota a zadávania riadiacich signálov pomocou silovomomentových ovládačov umiestnených na tele robota resp. separátne umiestnených haptických ovládačov. Bezpečnosť práce mobilného robota možno ďalej zvýšiť monitorovaním hodnôt jeho vnútorných veličín a tiež riadiacich veličín prichádzajúcich z ovládača, s cieľom bezpečne riešiť prípadné kolízne situácie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné silovomomentové snímače, haptické ovládače a tiež aj vybraného robota. 2. Špecifikujte požiadavky na bezpečnosť pri navádzaní robota operátorom. 3. Návrhnite riadiace spätnoväzobné algoritmy. 4. Implementujte vybrané metódy riadenia na reálnom robote. 5. Overte navrhnuté riešenia na vybraných kolíznych situáciach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.