19. 10. 2019  13:52 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kolaboratívny mobilný robot
Název tématu anglicky: Collaborative Mobile Robot
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: V priemysle, logistike, stavebníctve, verejnom sektore sa začínajú udomácňovať mobilné roboty. Ohľadom bezpečnosti vznikajú stalé nové požiadavky.Témou tejto práce je výskum metód ovládania kolaboratívneho mobilného robota, ktorý dokáže bezpečným spôsobom kooperovať s obsluhujúcim personálom a urobiť jeho ovládanie intuitívnejším a presnejším. Tieto metódy sú založené na kombinácii uzavretých riadiacich štruktúr servopohonov mobilného robota a zadávania riadiacich signálov pomocou silovomomentových ovládačov umiestnených na tele robota resp. separátne umiestnených haptických ovládačov. Bezpečnosť práce mobilného robota možno ďalej zvýšiť monitorovaním hodnôt jeho vnútorných veličín a tiež riadiacich veličín prichádzajúcich z ovládača, s cieľom bezpečne riešiť prípadné kolízne situácie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné silovomomentové snímače, haptické ovládače a tiež aj vybraného robota. 2. Špecifikujte požiadavky na bezpečnosť pri navádzaní robota operátorom. 3. Návrhnite riadiace spätnoväzobné algoritmy. 4. Implementujte vybrané metódy riadenia na reálnom robote. 5. Overte navrhnuté riešenia na vybraných kolíznych situáciach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.