Jun 17, 2019   9:28 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Scilab vo výuke servopohonov
Title of topic in English: Scilab for Servo Motor Control
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: Voľne šíriteľný softvér s otvoreným kódom umožňuje univerzitám vytvárať si vlastné programové balíky. Vynikajúcim simulačným prostredím s takouto vlastnosťou je aj softvér Scilab, ktorý umožňuje skriptovanie aj grafické programovanie. Cieľom tejto práce je vytvoriť ukážky simulácií a riadenia reálnych sústav v prostredí Scilab/Xcos pre potreby výuky v laboratóriu servopohonov. Úlohy: 1. Analýzujte možnosti softvéru Scilab pre simulácie a riadenie reálnej sústavy. 2. Špecifikujte potrebné knižnice pre riadenie servopohonov. 3. Návrhnite rýchlostné a polohové riadiace štruktúry. 4. Implementujte navrhnuté riešenie na laboratórnom počítači. 5. Overte rozne typy riadení na reálnej sústave. 6. Spíšte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.