20. 9. 2019  22:19 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia prevádzky medzi CSCF a HSS
Názov témy anglicky: Traffic Optimization Between CSCF and HSS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti charakterizujú hlasovú komunikáciu najmä integrácia technológií IMS a LTE. To samozrejme prináša mnoho problémov, ktoré sa v súčasnosti riešia. Preto je projekt orientovaný do problematiky jadra IMS a hlavne komunikáciu medzi CSCF a HSS. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte problematiku IMS. 2. Naštudujte signalizačné protokoly, ktoré sú využívané v prostredí IMS. 3. Analyzujte databázu HSS a SLF, ale tiež procesy komunikácie komponentov jadra IMS s príslušnými entitami Aplikačných serverov a transportnej vrstvy. 4. Simuláciou overte navrhnuté modely pre optimalizáciu databázy HSS a SLF z pohľadu latencie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.