Aug 21, 2019   8:15 p.m. Jana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Optimalizácia prevádzky medzi CSCF a HSS
Title of topic in English: Traffic Optimization Between CSCF and HSS
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: V súčasnosti charakterizujú hlasovú komunikáciu najmä integrácia technológií IMS a LTE. To samozrejme prináša mnoho problémov, ktoré sa v súčasnosti riešia. Preto je projekt orientovaný do problematiky jadra IMS a hlavne komunikáciu medzi CSCF a HSS. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte problematiku IMS. 2. Naštudujte signalizačné protokoly, ktoré sú využívané v prostredí IMS. 3. Analyzujte databázu HSS a SLF, ale tiež procesy komunikácie komponentov jadra IMS s príslušnými entitami Aplikačných serverov a transportnej vrstvy. 4. Simuláciou overte navrhnuté modely pre optimalizáciu databázy HSS a SLF z pohľadu latencie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.