Jun 27, 2019   2:22 p.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sieti
Title of topic in English: Power quality in low voltage distribution power system
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Summary: 1. Opíšte ukazovatele kvality dodávky vo verejných distribučných sieťach nízkeho napätia. 2. Vykonajte merania charakteristík napätia vo verejnej distribučnej sieti. 3. Analyzujte namerané údaje. 4. Navrhnite odporúčania pre zlepšenie ukazovateľov kvality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.