Jun 17, 2019   1:00 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
Title of topic in English: Influence of tension insulators on horizontal tensile forces and size of maximum sag of overhead power lines
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Summary: 1)Odvodte a opíšte stavovú rovnicu napnutého vodiča pre súmerné pole bez uvažovania kotevných izolátorových závesov a s ich uvažovaním. 2) Analyzujte pomocou pomeru hmotnosti izolátorového závesu ku hmotnoti lana rozdiel výpočtov. 3) Definujte kritérium dlhého a krátkeho rozpätia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.