Oct 23, 2019   1:35 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Exteriérový objekt určený pre festivalové podujatie
Title of topic in English: Outdoor object for festival event
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Summary: Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť objekt určený pre filmový festival Art in film v Trenčianskych Tepliciach, jeho poslaním je podporiť kultúrne podujatie formou inštalácie v mestskom parku. Objekt má byť začlenený do kolekcie desiatich dizajnérskych objektov vytvorených ďalšími autormi. Autor objektu môže postaviť svoju koncepciu objektu na bezprostrednej väzbe ku kinematografii alebo sa môže rozhodnúť pre koncepciu ktorá bude plniť poslanie relaxu , umeleckého zážitku, edukačnej hry, prekvapenia....Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-D Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.