14. 10. 2019  19:45 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu
Název tématu anglicky: Mobile robot control using brain EEG signals
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Témou práce je návrh riadenia pohybu mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu. Cieľom je dosiahnuť jeho intuitívnejšie a presnejšie riadenie v porovnaní so štandardnými spôsobmi ovládania pomocou rôznych typov elektromechanických ovládačov. Úlohy: - naštudujte problematiku spracovania EEG signálov – navrhnite a implementujte neurónovú sieť, ktorá dokáže kategorizovať (rozpoznať) jednotlivé signály v reálnom čase – navrhnite a implementujte komunikáciu medzi riadiacim systémom na báze neurónovej siete a mobilným robotom – verifikujte navrhnuté riešenie a zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.