23. 9. 2019  15:07 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu
Názov témy anglicky: Mobile robot control using brain EEG signals
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Témou práce je návrh riadenia pohybu mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu. Cieľom je dosiahnuť jeho intuitívnejšie a presnejšie riadenie v porovnaní so štandardnými spôsobmi ovládania pomocou rôznych typov elektromechanických ovládačov. Úlohy: - naštudujte problematiku spracovania EEG signálov – navrhnite a implementujte neurónovú sieť, ktorá dokáže kategorizovať (rozpoznať) jednotlivé signály v reálnom čase – navrhnite a implementujte komunikáciu medzi riadiacim systémom na báze neurónovej siete a mobilným robotom – verifikujte navrhnuté riešenie a zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.