Oct 19, 2019   9:37 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu
Title of topic in English: Mobile robot control using brain EEG signals
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: Témou práce je návrh riadenia pohybu mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu. Cieľom je dosiahnuť jeho intuitívnejšie a presnejšie riadenie v porovnaní so štandardnými spôsobmi ovládania pomocou rôznych typov elektromechanických ovládačov. Úlohy: - naštudujte problematiku spracovania EEG signálov – navrhnite a implementujte neurónovú sieť, ktorá dokáže kategorizovať (rozpoznať) jednotlivé signály v reálnom čase – navrhnite a implementujte komunikáciu medzi riadiacim systémom na báze neurónovej siete a mobilným robotom – verifikujte navrhnuté riešenie a zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.