Jun 20, 2019   7:24 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok
Title of topic in English: Design of small satellite satellite orientation using coils
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: Orientáciu menších umelých satelitov je možné zabezpečiť pomocou interakcie magnetického poľa generovaného cievkami zabudovanými v konštrukcii satelitu a magnetického poľa Zeme. Cieľom práce je analyzovať danú problematiku pre konkrétny typ satelitu a navrhnúť riadenie prúdu pretekajúceho cievkami, ktoré zabezpečí udržiavanie požadovanej orientácie satelitu voči Zemi. Úlohy: 1. Identifikujte celý systém udržiavania orientácie pomocou cievok 2. Navrhnite elektronický obvod ovládania prúdu v cievke 3. Navrhnite regulačný obvod zabezpečujúci udržiavanie orientácie satelitu voči Zemi 4. Overte navrhnuté riešenie na vhodnom type modeluLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.