21. 9. 2019  23:31 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok
Názov témy anglicky: Design of small satellite satellite orientation using coils
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Orientáciu menších umelých satelitov je možné zabezpečiť pomocou interakcie magnetického poľa generovaného cievkami zabudovanými v konštrukcii satelitu a magnetického poľa Zeme. Cieľom práce je analyzovať danú problematiku pre konkrétny typ satelitu a navrhnúť riadenie prúdu pretekajúceho cievkami, ktoré zabezpečí udržiavanie požadovanej orientácie satelitu voči Zemi. Úlohy: 1. Identifikujte celý systém udržiavania orientácie pomocou cievok 2. Navrhnite elektronický obvod ovládania prúdu v cievke 3. Navrhnite regulačný obvod zabezpečujúci udržiavanie orientácie satelitu voči Zemi 4. Overte navrhnuté riešenie na vhodnom type modeluObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.