28. 10. 2020  4:45 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok
Názov témy anglicky:
Design of small satellite satellite orientation using coils
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Orientáciu menších umelých satelitov je možné zabezpečiť pomocou interakcie magnetického poľa generovaného cievkami zabudovanými v konštrukcii satelitu a magnetického poľa Zeme. Cieľom práce je analyzovať danú problematiku pre konkrétny typ satelitu a navrhnúť riadenie prúdu pretekajúceho cievkami, ktoré zabezpečí udržiavanie požadovanej orientácie satelitu voči Zemi. Úlohy: 1. Identifikujte celý systém udržiavania orientácie pomocou cievok 2. Navrhnite elektronický obvod ovládania prúdu v cievke 3. Navrhnite regulačný obvod zabezpečujúci udržiavanie orientácie satelitu voči Zemi 4. Overte navrhnuté riešenie na vhodnom type modeluObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.