Jun 19, 2019   11:18 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora
Title of topic in English: Model Predictive Control Design for Van Vusse Continuous Chemical Reaction Model
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Summary: Popri PID riadení sa v posledných rokoch najmä v chemickom priemysle využíva prediktívne riadenie. Výhodou algoritmov prediktívneho riadenia je možnosť zakomponovať rôzne obmedzenia (pre vstupné a výstupne veličiny) do výpočtu optimálneho riadenia. Úlohy: 1. Získajte teoretické poznatky ku algoritmu prediktívneho riadenia pre model chemického reaktora, naštudujte literatúru k danej problematike. 2. Navrhnite algoritmus prediktívneho riadenia s uvažovaním obmedzení vstupných a výstupných veličín. 3. Realizujte a overte navrhnutý algoritmus riadenia pre model pre model prietokového izotermického reaktora s reakciou typu „Van Der Vusse“ v prostredí Matlab/Simulink. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.