20. 9. 2019  13:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora
Názov témy anglicky: Model Predictive Control Design for Van Vusse Continuous Chemical Reaction Model
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Abstrakt: Popri PID riadení sa v posledných rokoch najmä v chemickom priemysle využíva prediktívne riadenie. Výhodou algoritmov prediktívneho riadenia je možnosť zakomponovať rôzne obmedzenia (pre vstupné a výstupne veličiny) do výpočtu optimálneho riadenia. Úlohy: 1. Získajte teoretické poznatky ku algoritmu prediktívneho riadenia pre model chemického reaktora, naštudujte literatúru k danej problematike. 2. Navrhnite algoritmus prediktívneho riadenia s uvažovaním obmedzení vstupných a výstupných veličín. 3. Realizujte a overte navrhnutý algoritmus riadenia pre model pre model prietokového izotermického reaktora s reakciou typu „Van Der Vusse“ v prostredí Matlab/Simulink. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.