Jun 24, 2019   7:47 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom médiu
Title of topic in English: New Processing Techniques of Optical Signals in the Optical Transmission Medium
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou techník optického spracovania signálov z pohľadu ich použitia v optickom prenosovom médiu a na základe analýzy ich vplyvu na optické signály navrhnúť ich nasadenie v reálnych optických prenosových sieťach. 1. Charakterizujte techniky spracovania optických signálov z pohľadu ich použitia v optickom prenosovom médiu. 2. Uveďte základné vlastnosti vybranej techniky a analyzujte možnosti jej vplyvu na prenosové vlastnosti optického prenosového média. 3. Navrhnite nasadenie optických komponentov s vybranou technikou v reálnych optických prenosových sieťach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.