17. 9. 2019  21:55 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Názov témy anglicky: New Signal Processing Techniques in the Metallic Transmission Medium
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou techník spracovania signálov z pohľadu ich použitia v metalickom prenosovom médiu a na základe analýzy ich vplyvu na číslicové signály navrhnúť ich nasadenie v reálnych metalických prenosových sieťach. 1. Charakterizujte nové techniky spracovania signálov z pohľadu ich použitia v metalickom prenosovom médiu. 2. Uveďte základné vlastnosti vybraných techník spracovania signálov a analyzujte možnosti ich vplyvu na prenosové vlastnosti metalického prenosového média. 3. Navrhnite nasadenie rôznych techník spracovania signálov v reálnych metalických prenosových sieťach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.