Aug 25, 2019   4:53 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
Title of topic in English: New Signal Processing Techniques in the Metallic Transmission Medium
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou techník spracovania signálov z pohľadu ich použitia v metalickom prenosovom médiu a na základe analýzy ich vplyvu na číslicové signály navrhnúť ich nasadenie v reálnych metalických prenosových sieťach. 1. Charakterizujte nové techniky spracovania signálov z pohľadu ich použitia v metalickom prenosovom médiu. 2. Uveďte základné vlastnosti vybraných techník spracovania signálov a analyzujte možnosti ich vplyvu na prenosové vlastnosti metalického prenosového média. 3. Navrhnite nasadenie rôznych techník spracovania signálov v reálnych metalických prenosových sieťach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.