17. 9. 2019  21:46 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prenos synchronizácie v prostredí moderných telekomunikačných sietí
Názov témy anglicky: Synchronization Transmission in the Environment of Modern Telecommunication Networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou prenosu synchronizačných signálov v moderných telekomunikačných sieťach a analyzovať rôzne technológie a protokoly z pohľadu ich vplyvu na synchronizačné signály. 1. Charakterizujte základy a prenos synchronizačných signálov v prostredí sietí NG-SDH a Carrier Ethernet. Porovnajte výhody a nevýhody jednotlivých riešení vzhľadom k nutnosti prenosu synchronizácie ku koncovým zariadeniam. 2. Analyzujte prenos synchronizácie pomocou siete Ethernet a vplyv rôznych transportných technológií a smerovacích protokolov na prenos synchronizácie. 3. Navrhnite metódu vyhodnotenia úspešnosti prenosu synchronizácie cez sieť Ethernet.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.