Aug 24, 2019   10:28 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prenos synchronizácie v prostredí moderných telekomunikačných sietí
Title of topic in English: Synchronization Transmission in the Environment of Modern Telecommunication Networks
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou prenosu synchronizačných signálov v moderných telekomunikačných sieťach a analyzovať rôzne technológie a protokoly z pohľadu ich vplyvu na synchronizačné signály. 1. Charakterizujte základy a prenos synchronizačných signálov v prostredí sietí NG-SDH a Carrier Ethernet. Porovnajte výhody a nevýhody jednotlivých riešení vzhľadom k nutnosti prenosu synchronizácie ku koncovým zariadeniam. 2. Analyzujte prenos synchronizácie pomocou siete Ethernet a vplyv rôznych transportných technológií a smerovacích protokolov na prenos synchronizácie. 3. Navrhnite metódu vyhodnotenia úspešnosti prenosu synchronizácie cez sieť Ethernet.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.