18. 9. 2019  13:24 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ochrana prevádzky v pokročilých optických sieťach EON
Názov témy anglicky: Traffic Protection in Advanced EON Optical Networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou pokročilých optických sietí EON z pohľadu ochrany prevádzky a vypracovať simulačný model pre ochranu prevádzky v pokročilých optických sieťach EON. 1. Vypracujte prehľad schém ochrany prevádzky v optických prenosových sieťach. 2. Analyzujte základné parametre ochrany prevádzky v pokročilých optických sieťach EON. 3. Vypracujte simulačný model pre ochranu prevádzky v pokročilých optických sieťach EON.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.