17. 10. 2019  0:14 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sieti
Názov témy anglicky: Analysis for the Utilization of the HPON simulator in the Optical Access Network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných sietí PON z pohľadu integrácie optických a bezdrôtových technológií a vypracovať rozšírenie simulačného modelu pre hybridné siete HPON. 1. Charakterizujte využitie hybridných pasívnych optických sietí v prístupovej sieti. 2. Analyzujte základné vlastnosti integrácie optických a bezdrôtových technológií v sieťach HPON. 3. Analyzujte možnosti rozšírenia simulačného modelu pre hybridné siete HPON a jeho použitie v opticko-bezdrôtovej prístupovej sieti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.