22. 9. 2019  16:14 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
Názov témy anglicky: Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou využitia technológie WDM v sieti PON z pohľadu prideľovania vlnových dĺžok a vypracovať simulačný model pre dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON. 1. Charakterizujte vlastnosti technológie WDM využívané v pasívnej optickej sieti PON. 2. Analyzujte základné vlastnosti statického a dynamického prideľovania vlnových dĺžok DWA v sieti WDM-PON. 3. Navrhnite simulačný model pre dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON a overte ho.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.