24. 7. 2019  8:34 Vladimír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Automatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovania
Název tématu anglicky: Network provisioning automation and orchestration
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou sieťového zásobovania z pohľadu automatizácie a inštrumentácie, navrhnúť a otestovať riešenie a implementovať riešenie v reálnej sieťovej infraštruktúre. 1. Vypracujte prehľad prípustných možností pre poskytovanie automatizácie a inštrumentácie sieťového zásobovania. 2. Vyberte a implementujte riešenie pre testovacie prostredie. 3. Otestujte činnosť na smerovačoch a prepínačoch Cisco. 4. Vytvorte dokumentáciu a príručky pre riešenie. 5. Implementujte riešenie v sieťovej infraštruktúre klienta. 6. Pripravte procedúry pre užívateľský prípad.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.