20. 7. 2019  6:59 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovania
Názov témy anglicky: Network provisioning automation and orchestration
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou sieťového zásobovania z pohľadu automatizácie a inštrumentácie, navrhnúť a otestovať riešenie a implementovať riešenie v reálnej sieťovej infraštruktúre. 1. Vypracujte prehľad prípustných možností pre poskytovanie automatizácie a inštrumentácie sieťového zásobovania. 2. Vyberte a implementujte riešenie pre testovacie prostredie. 3. Otestujte činnosť na smerovačoch a prepínačoch Cisco. 4. Vytvorte dokumentáciu a príručky pre riešenie. 5. Implementujte riešenie v sieťovej infraštruktúre klienta. 6. Pripravte procedúry pre užívateľský prípad.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.