25. 5. 2020  4:41 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Automatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovania
Názov témy anglicky:
Network provisioning automation and orchestration
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou sieťového zásobovania z pohľadu automatizácie a inštrumentácie, navrhnúť a otestovať riešenie a implementovať riešenie v reálnej sieťovej infraštruktúre. 1. Vypracujte prehľad prípustných možností pre poskytovanie automatizácie a inštrumentácie sieťového zásobovania. 2. Vyberte a implementujte riešenie pre testovacie prostredie. 3. Otestujte činnosť na smerovačoch a prepínačoch Cisco. 4. Vytvorte dokumentáciu a príručky pre riešenie. 5. Implementujte riešenie v sieťovej infraštruktúre klienta. 6. Pripravte procedúry pre užívateľský prípad.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.