Aug 21, 2019   3:54 p.m. Jana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizácia a inštrumentácia sieťového zásobovania
Title of topic in English: Network provisioning automation and orchestration
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou sieťového zásobovania z pohľadu automatizácie a inštrumentácie, navrhnúť a otestovať riešenie a implementovať riešenie v reálnej sieťovej infraštruktúre. 1. Vypracujte prehľad prípustných možností pre poskytovanie automatizácie a inštrumentácie sieťového zásobovania. 2. Vyberte a implementujte riešenie pre testovacie prostredie. 3. Otestujte činnosť na smerovačoch a prepínačoch Cisco. 4. Vytvorte dokumentáciu a príručky pre riešenie. 5. Implementujte riešenie v sieťovej infraštruktúre klienta. 6. Pripravte procedúry pre užívateľský prípad.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.