Aug 21, 2019   6:08 p.m. Jana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Model siete typu VANET pre výskumné, testovacie a demonštračné účely
Title of topic in English: VANET network model for research, testing and demonstration purposes
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: VANET je dynamicky vytváraná sieť, určená aj pre vzájomnú komunikáciu automatizovaných, prípadne autonómnych vozidiel (IVC – Inter Vehicle Communication). Komunikácia v takýchto sieťach vytvára špecifické požiadavky z hľadiska konfigurácie vzájomných prepojení komunikujúcich elementov siete, autorizácie, autentifikácie, odolnosti voči rušeniu, QoS a spoľahlivosti všeobecne. Špecifikácia zadanie: 1. Naštudujte aktuálny stav vývoja VANET sietí a protokolov pre IVC. 2. Navrhnite jednoduchý model siete s dynamicky sa meniacim počtom uzlov (0-16) využívajúci nelicencované komunikačné pásma (napr. 2,4 GHz, 5 GHz). 3. Vytvorte jednoduchý model siete s minimálne 4 uzlami. 4. Otestujte vzájomnú komunikáciu uzlov v sieti pri meniacich sa podmienkach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.