Aug 17, 2019   11:12 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Služba prítomnosti v IMS sieťach
Title of topic in English: Presence service on IMS networks
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: V súčasnosti sa na úrovni služieb IMS vytvára veľké množstvo aplikácií, podporujúcich zvyšovanie komfortu obsluhy komunikačných služieb. Medzi podobné služby zaraďujeme aj prezentačnú službu. Na druhej strane rozsiahle využívanie služby môže výrazne ovplyvniť záťaž hardvérových prostriedkov. Preto je namieste zaoberať sa poznávaním a modelovaním procesov uvedenej služby a jej modifikovanie. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte IMS platformu s orientáciou na riadiace jadro. 2. Charakterizujte službu prítomnosti. 3. Navrhnite scenáre a popíšte komunikačné procesy služby. 4. Uveďte požiadavky, ktoré sú kladené na sieť pri zavádzaní služby. 5. Vytvorte študijný materiál vo forme html s orientáciou na IMS koncept.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.