Oct 19, 2019   12:22 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozpoznávanie pomocou počitačového videnia
Title of topic in English: Recognition by computer vision
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Summary: V tejto práci sa študent zameria na problematiku spracovania obrazu za účelom rozpoznávania objektov. V rámci práce vytvorí aplikáciu v ktorej demonštruje jednotlivé metódy, ktoré sa bude následne snažiť urýchliť pomocou paralelných algoritmov. Úlohy: 1. Navrhnite vhodný problém na riešenie pomocou spracovania obrazu. 2. Navrhnite vhodné algoritmické prostriedky. 3. Naprogramujte aplikáciu za pomoci využitia paralelného spracovania údajov. 4. Zhodnotite dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.