Jun 16, 2019   9:04 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bezpečnosť rádiových kľúčov
Title of topic in English: Safety of radio remote keys
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Summary: V tejto práci sa študent zamerá na problematiku bezpečnosti bezdrôtových rádiových klúčov slúžiacich napríklad na otváranie garáži, brán, automobilov atď. Navrhne jednotlivé hardvérové a softvérové komponenty na ich analýzu a prípadne využitie zranitelností. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku bezdrôtových klúčov. 2. Analyzujte bezpečnosť vybraných klúčov so statickým kódom. 3. Analyzujte bezpečnosť klúčov s rolovacím kódom. 4. Navrhnite vhodné softvérové a hardvérové prostriedky. 5. Zhodnotite dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.