16. 9. 2019  6:12 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnosť rádiových kľúčov
Názov témy anglicky: Safety of radio remote keys
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Abstrakt: V tejto práci sa študent zamerá na problematiku bezpečnosti bezdrôtových rádiových klúčov slúžiacich napríklad na otváranie garáži, brán, automobilov atď. Navrhne jednotlivé hardvérové a softvérové komponenty na ich analýzu a prípadne využitie zranitelností. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku bezdrôtových klúčov. 2. Analyzujte bezpečnosť vybraných klúčov so statickým kódom. 3. Analyzujte bezpečnosť klúčov s rolovacím kódom. 4. Navrhnite vhodné softvérové a hardvérové prostriedky. 5. Zhodnotite dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.