Jun 17, 2019   9:15 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výkonný robot typu micromouse
Title of topic in English: Micromouse performance robot
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Summary: V tejto práci študent navrhne a skonštruuje súťažného robota kategórie micromouse, ktorá je celosvetovo uznávanou disciplínou. V návrhu sa študent zameria na jednotlivé aspekty mechanickej konštrukcie, senzorov a softvéru tak, aby bol robot optimalizovaný na čo najlepší výkon a dosahovanie čo najnižších časov pri lúštení bludiska. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku robotov kategórie micromouse a pravidlá medzinárodných sútaží. 2. Navrhnite vhodnú mechanickú konštrukciu robota, tak aby bol robot optimalizovaý na dosiahnutie čo najlepšieho času v bludisku. 3. Navrhnite senzorický systém pre orientáciu robota v bludisku. 4. Naprogramujte vhodný softvér na riadenie robota. 5. Zhodnotite dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.