16. 9. 2019  6:16 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému.
Názov témy anglicky: HMI for modern embedded platforms with main focus on SCADA applications and building of operating system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je osvojenie si embedded linux platformy na rodine procesorov i.MX6 a Qt frameworku ako cross softvérovej platformy pre návrh a tvorbu embedded priemyselných riešení. Cieľom štúdia iMX6 SoC a jadra Linux bude zostavenie operačného systému pomocou metadistribúcie Buildroot, na ktorom bude navrhnutá a implementovaná vizualizačná platforma tzv. „pokročilého grafického rozhrania HMI“. Evaluácia celého zadania bude realizovaná na prototypovej aplikácii demo siete distribuovaných nabíjacích staníc. Konzultant: Ing. Stanislav Ravas (T-Industry, s.r.o.) Úlohy: 1. Analyzujte vhodné SoC (System-On-Chip) a vyberte kandidáta. 2. Analýzujte multimediálny softvérový stack pre zvolený SoC. 3. Analýzujte dostupné UI frameworky a vyberte kandidáta. 4. Naštudujte skladby operačného systému Linux - kernel a userspace. 5. Zostavte operačný systém pomocou metadistribúcie Buildroot pre zvolený SoC. 6. Návrhnite a implementujte vizualizačnú platformu. 7. Naprogramujte a evaluujte prototypovú aplikáciu pre demo sieť distribuovaných nabíjacích staníc (e-mobilita) s integráciou pokročilého grafického rozhrania (HMI). 8. Vyhodnotite dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.