Jun 19, 2019   1:39 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a vytvorenie grafického interakčného rozhrania (HMI) pre moderné embedded platformy so zameraním na SCADA aplikácie, vrátane zostavenia operačného systému.
Title of topic in English: HMI for modern embedded platforms with main focus on SCADA applications and building of operating system
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je osvojenie si embedded linux platformy na rodine procesorov i.MX6 a Qt frameworku ako cross softvérovej platformy pre návrh a tvorbu embedded priemyselných riešení. Cieľom štúdia iMX6 SoC a jadra Linux bude zostavenie operačného systému pomocou metadistribúcie Buildroot, na ktorom bude navrhnutá a implementovaná vizualizačná platforma tzv. „pokročilého grafického rozhrania HMI“. Evaluácia celého zadania bude realizovaná na prototypovej aplikácii demo siete distribuovaných nabíjacích staníc. Konzultant: Ing. Stanislav Ravas (T-Industry, s.r.o.) Úlohy: 1. Analyzujte vhodné SoC (System-On-Chip) a vyberte kandidáta. 2. Analýzujte multimediálny softvérový stack pre zvolený SoC. 3. Analýzujte dostupné UI frameworky a vyberte kandidáta. 4. Naštudujte skladby operačného systému Linux - kernel a userspace. 5. Zostavte operačný systém pomocou metadistribúcie Buildroot pre zvolený SoC. 6. Návrhnite a implementujte vizualizačnú platformu. 7. Naprogramujte a evaluujte prototypovú aplikáciu pre demo sieť distribuovaných nabíjacích staníc (e-mobilita) s integráciou pokročilého grafického rozhrania (HMI). 8. Vyhodnotite dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.