20. 9. 2019  22:25 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie roja robotov
Názov témy anglicky: Control of swarm robots
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto práce je vytvorenie softvérových prostriedkov, ktoré umožnia simuláciu roja robotov. Výstupom práce bude aplikácia, v ktorej okrem logiky riadenia a komunikácie medzi robotmi bude aj výstup vo forme vizualizácie. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku riadenia roja robotov. 2. Vyberte vhodné programovacie nástroje a prostriedky na úžel vytvorenia aplikácie. 3. Naprogramujte aplikáciu. 4. Overte funkčnosť na praktickej simulácii správania roja. 5. Zhodnotite dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.