Jun 27, 2019   8:50 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie roja robotov
Title of topic in English: Control of swarm robots
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Summary: Cieľom tejto práce je vytvorenie softvérových prostriedkov, ktoré umožnia simuláciu roja robotov. Výstupom práce bude aplikácia, v ktorej okrem logiky riadenia a komunikácie medzi robotmi bude aj výstup vo forme vizualizácie. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku riadenia roja robotov. 2. Vyberte vhodné programovacie nástroje a prostriedky na úžel vytvorenia aplikácie. 3. Naprogramujte aplikáciu. 4. Overte funkčnosť na praktickej simulácii správania roja. 5. Zhodnotite dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.