20. 9. 2019  22:30 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestore
Názov témy anglicky: Optimization of stable polytopes in n-dimensional space
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť metodiku hľadania vrcholových súradníc stabilných polytopov reflexných vektorov pri dosiahnutí maximálneho objemu polytopov. Navrhnuté algoritmy je potrebné verifikovať v prostredí Matlab-Simulink pre rôzne dimenzie. Úlohy: 1. Analyzovať súčasný stav riešenej problematiky. 2. Navrhnúť metodiku a algoritmy pre optimálne stabilné polytopy reflexných vektorov. 3. Overiť a vyhodnotiť navrhnuté algoritmy pre rôzne dimenzie. 4. Vytvoriť programovú realizáciu algoritmov v prostredí Matlab-Simulink.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.