17. 10. 2019  7:48 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza charakteristiky predného prítlačného krídla
Názov témy anglicky: Analysis of front wing characteristics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Gálik
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Gabriel Gálik
Abstrakt: Cielom práce je analýza vlastností predného prítlačného krídla a získanie charakteristík v závislosti od rýchlosti vozidla. Úlohy: 1.Oboznámte sa s programovým prostredím ANSYS CFX. 2.Spracujte prehľad konštrukčných riešení krídiel pre automobilový priemysel. 3.Spracujte prehľad fyzikálnych princípov opisujúcich krídla. 4.Vytvorte a analyzujte MKO model vybratých profilov. 5.Vyhodnoťte získané poznatky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.