Jun 19, 2019   1:51 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a analýza rizík pri použití štandardného chápadla robota
Title of topic in English: Use of a smart gripper in a normal environment and risk analysis using a standard robot gripper
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: V prípade kolaboratívnych aplikácií robotov je potrebné riešiť bezpečnosť nielen samotného tela robota, ale aj jeho koncového efektora. Jedným z možných koncových efektorov je použitie chápadla na presun materiálu. V súčasnosti už existujú chápadlá, ktoré sú certifikované na prácu v prostredí s človekom. Cieľom tejto práce je implementovať takéto chápadlo do riadiaceho systému priemyselného robota a analyzovať riziká vyplývajúce z použitia bežného chápadla používaného v priemysle. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou SCHUNK Intec s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte bezpečnostné pravidlá pre prácu robota s človekom. 2. Analyzujte možnosti súčasných chápadiel pre prácu s človekom. 3. Implementujte riadenie vybraného chápadla do riadiaceho systému robota a verifikujte jeho spoľahlivosť a bezpečnosť. 4. Navrhnite prostriedky a procedúry pre verifikáciu bezpečnosti štandardných chápadiel používaných v priemysle. 5. Vypracujte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.